Meripohjola on avoin kasvualusta, joka mahdollistaa ihmisten ja yritysten menestyksen. Se on mielenmaisema Oulun ja Kokkolan maisemissa, rajaton ja ajaton. Mikä muualla on mahdotonta, on Meripohjolassa mahdollista. Sen mahdollistaa suuri luottamus ja alhaalta ylös lähtevä kehittämisen kulttuuri. Menestyksen mahdollistajat rakentavat mahdollistavaa johtamisen kultuuria. Tule mukaan!Johdattelijoita

Karl-Erik Michelsen tietää, että seutujen menestys lähtee palvelukulttuurista
FT Karl-Erik Michelsen toimii professorina Lappeenrannan
teknillisessä yliopistossa, asinatuntijana Tamorassa ja
kartanon isäntänä Joroisilla.
Filosofian tohtori Karl-Erik Michelsen on väitellyt Helsingin yliopistossa vuonna 1993 Kansallisen tutkimusjärjestelmän kehityksestä. Hän on työskennellyt muun muassa tutkijana ja tutkimusohjelman koordinaattorina Suomen Akatemiassa sekä Suomen historian professorina Helsingin yliopistossa.
Michelsen on kehittänyt akateemisessa maailmassa ja akateemista maailmaa hieman rajapinnoilla. Hän ei ole valtavirtojen eikä valtarakenteiden mukaan etenijä. Julkisen johtamisen kehittämistä hän on sen lisäksi tehnyt ortodoksisessa kirkollishallituksessa, valtionhallinnossa, useissa kaupungeissa ja ammattikorkeakouluissa. Aina johtamista yhteiskunnan kehityssuuntiin ja seutujen menestyksen mahdollistamiseen liittäen.
Michelsen on Lappeenrannan teknillisen yliopiston talouden ja juridiikan laitoksen johtaja. Hän on erityisesti perehtynyt suomalaisen yhteiskunnan kehityksen suuntiin, seutujen menestykseen ja innovaatiojärjestelmiin. Michelsen uskoo seutujen menestyksen löytyvän alueellisista vahvuuksista ja erilaisuutta sallivasta alhaalta ylöspäin lähtevästä kehittämisen kulttuurista. Sellaiseen tiehen, joka Meripohjolassa on valittu - mystisesti hieman sumea, mutta yhteiseen suuntaan etenevä.

Mikä muualla on mahdotonta, on
Meripohjolassa mahdollista.

Erkki Alasaarela rakentaa uutta hankekultuuria ja suuntaa hankkeet kohti yhteisiä tavoitteita
FT Erkki Alasaarela toimii tutkimusprofessorina
Oulun Yliopiston Thule-insituutissa sekä
prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla
Erkki Alasaarela on pohjoisen professori. Hän painottaa tutkimuksessa pohjoisuutta, elinkeinolähtöisyyttä, monitieteellisyyttä ja tulosten hyödyntämistä. Hän on ollut huolissaan Suomen jakautumisesta poikkisuuntaan kahtia. Vaikka todellisuudessa mitään rajaa ei ole, voi olla, että pohjoisen vahvuudet ja mahdollisuudet eivät Helsinkiin näytä aina niin kirkkailta.
Meripohjolassa Erkki suuntaa hankkeita ja kehittää erityisesti hankekulttuuria. Yhdessä tekemisen ja yhdessä rakentamisen kulttuuriksi. Aivan Meripohjolan idean mukaisesti.


 

 
Innovaatioiden iduista
kasvaa Meripohjolan menestys.

 
Mika Kortelainen tuntee palveluinnovaatiot ja osaa valjastaa ne yritysten menestykseksiKTM Mika Kortelainen toimii Tamorassa
asiantuntijana ja Laureassa lehtorina.
Mika Kortelainen on työskennellyt puhelinoperaattoreilla myynnin, markkinoinnin ja kehittämisen tehtävissä. Hän tuntee hyvin strategisen ketteryyden vaatimukset silloin, kun maailma muuttuu ympärillä nopeasti tarjoten mahdollisuuksia ja uhkia etenemisen tielle.
Kortelainen on auttanut useita yrityksiä ja organisaatioita löytämään menestyksen avaimet aidosta asiakaslähtöisyydestä, strategisesta ketteryydestä ja ennen kaikkea rohkeudesta laittaa kaikki ylösalaisin ja katsoa hetki asioita vähän kauempaa.
Palveluinnovaatiot ja asiakaslähtöisyys ovat vieneet hänet kääntämään myös opetuksessa ajattelua toiseen suuntaan - syntyi Living Labia, kansainvälisiä verkostoja, yrityslabran toimintamalleja ja palveluinnovaatioita. 

Menestyäkseen Meripohjola tarvitsee
 radikaaleja palveluinnovaatioita.
 Myös julkiseen johtamiseen.
 

Danah Zohar tietää miten johtamisen ajatukset käännetään uuteen asentoon

Danah Zoharin sanotaan muuttaneen länsimaisen
johtamisen maailman.
Danah Zohar on syntynyt ja käynyt koulunsa Yhdysvalloissa. Hän opiskelii fysiikkaa ja filosofiaa MITissä ja väitteli Harvardissa. Hän on professori, konsultti ja kouluttaja. Hän on siirtänyt kvanttifysiikan oppeja ennakkoluulottomasti organisaatiorakenteisiin ja yritysjohtamiseen - ReWiring the Corporate Brain on ehkä mielenkiintoisin hänen kirjoistaan.
Johtoryhmien ja johtamisen kehittäjänä häntä pidetään yhtenä merkittävimmistä ajattelijoista, keskustelijoista ja luennoijista.

 
Anja Kulovesi rakentaa uutta työkulttuuria ja kesyttää kiireen

Anja Kulovesi on tietokirjailija ja
uuden työkulttuurin kehittäjä.
Anja Kulovesi on johtanut markkinointia ja toiminut esimiehenä ennen siirtymistään työkulttuurin kehittäjäksi ja kouluttajaksi. Voi sanoa, että hän tuntee tukku-, erikois- ja keskusliikekaupan varsin hyvin. Hänellä on kokemusta kansainvälisestä työskentelystä, palvelujen kansainvälistämisestä ja pohjoismaisesta yhteistyöstä.
Kiireenkesytys on hänen luomansa konsepti, jota kymmenet hänen valmentamansa asiantuntijat käyttävät työkulttuurin kehittämisen välineenä niin yrityksissä kuin julkisella sektorillakin. Erityisesti valtionhallinto ja suuret kaupungit ovat ottaneet konseptin omakseen ja ovat valmennuttaneet omia sisäisiä kouluttajiaan viemään kiireettömän ja tehokkaan työkulttuurin ajatusta käytäntöön.
Johtamisen ja johtoryhmien valmentajana hän työskentelee mieluiten osallistujille uusissa ympäristöissä. Vanhasta ajattelusta luopuminen ja uudelleen ajattelu on parhaiten mahdollista silloin, kuin ympäristö ei ole kutsumassa vanhoihin tapoihin.
Anja on tietokirjailijana käsitellyt työtä, kiirettä, viestintää ja työkulttuuria monesta näkökulmasta. Elokuussa 2012 ilmestyi hänen uuden työn käsitystä ja työn tulevaisuutta suuntaava kirjansa Työtä rakkaudella - ikkunoita työn tulevaisuuteen. Meripohjolan menestyskonseptien rakentamisessa Anja on mukana kaikilla tasoilla: seudun menestyksen, mahdollistavan johtamisen, menestyvien yritysten ja yksilöiden oppimisen näkökulmista. 

Mahdollistava johtamiskulttuuri
avaa portit menestykseen.
Mutta myös oivalluksiin ja onnistumisiin.

Jaana Utti uskoo, että julkinen johtaminen voi mahdollistaa seudun menestyksen


Tuotantotalouden DI Jaana Utti on johtamisen ja asiakkuuksien
asiantuntija ja Tamora Oy:n toimitusjohtaja.
Yyritysjohtamiskokemusta asiantuntijaorganisaation johtajana metsäteollisuuden tietojärjestelmissä, kehittymisjohtajana organisaatioiden yhdistyessä ja henkisen kasvun prosessijohtajana strategiaa maastouttamassa Tiedossa.
Kuntaorganisaation kehittymisen kiihdyttämistä henkilöstöjohtajana, resurssijohtajana ja kehitysjohtajana Imatran kaupungilla. Toimitusjohtajana liiketoimintaa ja uutta työkulttuuria rakentamassa Aspectum Publicissa ja nyt Tamorassa. 
Palvelurakenteiden kokonaisvaltaisena kehittäjänä seutuselvitysmiehenä Forssan seudun kunnissa.
Johtamisen ja johtamiskultuurin kehittäjänä ja konsulttina Mikkelin kaupungilla, Järvenpään kaupungilla, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, Peruspalvelukeskus Aavassa, Mehiläinen Oy:ssä, Nokia Networksissa, Kurikan kaupungilla, Savo-Karjalan tiepiirissä, Ortodoksisessa kirkollishallituksessa, Kuusamon kaupungilla, Jämsän kaupungilla, Tunturi-Lapin kunnissa, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä, Hollolan kunnassa, Forssan kaupungilla... ja monessa muussa paikassa.
 
Hyvinvointiyhteiskunnan
pelastaminen edellyttää
johtamisen vallankumousta.

Ville Mäkelä rakentaa prosessista kokonaisuuden

Projkektipäällikkö Ville Mäkelä koordinoi Tamoran hankkeita.
Ville huolehtii siitä, että Meripohjolan johtamisjärjestelmän rakentaminen sujuu käytännössä ja konkreettisia lopputuloksia syntyy. Ville pohtii luennoitsijoiden kanssa sisältöjä ja suuntaa prosessia koko matkan ajan. Jos opiskelu ei tunnu sujuvan tai aikaa ei tunnu löytyvän, voit Villen kanssa sopia siitä, miten jatketaan.

Meripohjola on keskeinen projekti, mutta hän tekee myös Hyvän Elämän Vallankumousta Kuusamossa ja kehittää yhdessä eteläsavolaisten kanssa matkailun ja sosiaali- ja terveystoimen uusia palvelutuotteita ja prosesseja.

Aina on olemassa ratkaisu.
Meripohjolassa se löytyy varmasti.

Liisa Nätkynmäki tuntee tutkinnon ja sen suorittamisen - ja osaa etsiä oikeat reitit

KTM Liisa Nätkynmäki työskentelee asiakkuus-
päällikkönä Markkinointi-instituutissa.
Liisalla on vahva tausta asiantuntijaorganisaation johtamisesta ja rahoitusalasta. Hän on toiminut pankinjohtajana ja alalla monessa muussakin tehtävässä - kehittäjänä ja konsulttina.
Kouluttajana ja konsulttina hän toimi asiakkuusajatteluun keskittyneessä konsulttifirmassa Aspectumissa. Elinkeinoelämän tuntemus monipuolistui entisestään ja vahvuudeksi nousi kyky asettua asiakkaan asemaan.
Markkinointi-instituutissa Liisa vastaa asiakkuuksista, yhtenä Meripohjolasta. Meripohjola Verstaassa rakennetaan yhdessä uusia tapoja toimia ja kehittää. Yksilön kehittyminen ja osaamisen tunnustaminen tutkinnoilla on yksi osa sitä. Mutta vain yksi osa - organisaatiolähtöisyys ja vielä enemmän alueen erityisyydestä lähtevä toimintamalli tekee Meripohjolan kehittämisestä mielenkiintoisen ja haastavan. Tuossa kentässä Liisa etsii polkuja ja rakentaa uusia toimintamalleja yhtäaikaa opiskelija-, organisaatio- ja aluelähtöisesti. Ammattipedagogina ja näyttötutkintomestarina tietysti tutkinto ja opetushallitus koko ajan mielessä. Ihan siinä Meripohjolan rinnalle. Haastava tehtävä - mutta hän on juuri oikea ihminen siihen.

Erilaisten näkökulmien yhteensovittamien
tuo esille rosoisia rajapintoja.
Rajapinnoilla rätisee -
se on menestyksen rakentamisen ääni.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti